Neonske reklame

Neonske reklame su svetleći reklamni elementi čiji su osnovni, a neretko i jedini, gradivni elementi hermetički zatvorene staklene cevi ispunjene mešavinom plemenitih gasova, najčešće neona i argona.

Pod uticajem jakog električnog polja koje se formira u gasu zbog dovođenja visokog naizmeničnog napona na elektrode koje se nalaze na krajevima cevi, dolazi do formiranja zatvorenog strujnog kola i isijavanja svetlosti čiju boju određuje sastav upotrebljenog gasa.

Zahvaljujući svojim mehaničkim karakteristikama oblik neonskih cevi je izuzetno lako prilagoditi željenom obliku dok keramički poklopci na njihovim krajevima obezbeđuju potpunu hermetičku izolaciju cevi.

Upravo zato neonske reklame su otporne na većinu standardnih vremenskih uslova, pre svega vlagu i UV zračenje, pa mogu bez problema da se koriste i vani.

 • Svetleća reklama

  Svetleća reklama

  Poseduju sopstveni izvor svetlosti zbog čega mogu potpuno nezavisno da funkcionišu i u uslovima slabe vidljivosti.

 • Za sve vremenske uslove

  Za sve vremenske uslove

  Otporne na sve standardne vremenske uslove pa mogu bez problema da se koriste i vani.

 • Neonske cevi

  Neonske cevi

  Izvor svetlosti su staklene neonske cevi ispunjene mešavinom plemenitih gasova, najčešće argona i neona.

 • Visokonaponski trafo

  Visokonaponski trafo

  Reklame se napajaju preko visokonaponskog transformatora koji se priključuje na standardnu gradsku mrežu.

Imate pitanja ili nedoumica u vezi neonskih reklama?

Kontaktirajte nas