Table i putokazi

Table i putokazi, Max&Co. Beograd

Šta su to table i putokazi?

Table i putokazi čine izuzetno široku grupu reklamnih proizvoda koji se mogu naći u najrazličitijim oblicima i veličinama sa zajedničkom osobinom da najčešće imaju za cilj da daju dodatne informacije o određenoj lokaciji ili kako do nje stići.

Gde se koriste table i putokazi?

Reklamne table se veoma često koriste za obeležavanje lokala i to kako enterijera tako i eksterijera a nije ni redak slučaj da se koriste za ispisivanje naziva samog lokaliteta. Putokazi se sa druge strane najčešće koriste za obaveštavanje o lokalitetu objekta i načinu kako do istog doći od tačke na kojoj se putokaz nalazi.

Table i putokazi, Credit Agricole Bank Obrenovac

Od čega se izrađuju table i putokazi?

Izbor materijala za izradu reklamnih tabli i putokaza u većini slučajeva zavisi od samog mesta i načina na koji se tabla postavlja, sa naglaskom na uklapanje u okolinu. Najčešći materijali za izradu podloge reklame su čvrsta PVC plastika, leksan ili metal a koji će se koristiti zavisi od konkretnih potreba.

Sadržaj reklame, odnosno obaveštenja, na reklamnim tablama i putokazima se obično realizuje putem "kater" ili štampane PVC folije ali nije redak ni slučaj da se koristi Stirodur za reljefno oblikovanje sadržaja, najčešće logotipa objekta.

 

Imate dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi tabli i putokaza? Kontakt formular >>

Table i putokazi