Svetleće reklame i table

Svetleće reklame spadaju u grupu univerzalnog reklamnog materijala sa ugrađenim izvorima svetlosti za postizanje vidljivosti reklamnog sadržaja u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti. U zavisnosti od potrebe svetleće reklame se najčešće realizuju kao svetleći displeji, neonske / LED reklame ili svetleći totemi. Reklamne table i putokazi predstavljaju klasične reklamne elemente koji ne sadrže dodatne izvore svetlosti.

Svetleći displeji

Svetleći displeji

Svetleći displeji spadaju u grupu reklamnog materijala čija je osnovna namena da pruže dobru vidljivost reklamnog sadržaja čak i u uslovima slabije osvetljenosti, zbog čega su izuzetno popularan vid reklamiranja. Karakteristični su po tome što se izrađuju u obliku jedinstvenog elementa sa jednom ili dve poluprovidne PVC ploče na koje se nanosi reklamni materijal, najčešće putem PVC folije.

Svetleći displeji, detaljnije >>

Neonske / LED reklame

Neonske / LED reklame

Za razliku od klasičnih svetlećih displeja koji su obično jednostavnijeg oblika neonske odnosno LED reklame omogućavaju znatno veću slobodu prilikom izrade reklame zahvaljujući primeni tehnologije koja se koristi kod neonskih cevi odnosno LED displeja.

Neonske / LED reklame, detaljnije >>

Svetleći totemi

Svetleći totemi

Svetleći totemi su specijalna vrsta svetlećih displeja čija je namena postavljanje pored puteva i drugih prometnih lokacija gde zahvaljujući svojim generalno većim dimenzijama obezbeđuju veliku vidljivost reklame. Dodatna pogodnost svetlećih totema je i mogućnost montaže na bukvalno svakom terenu i podlozi.

Svetleći totemi, detaljnije >>

Table i putokazi

Table i putokazi

Reklamne table i putokazi za razliku od svetlećih reklama ne sadrže svetleće elemente već se realizuju isključivo u obliku klasičnih ploča izrađenih od različitih nesavijajućih (aluminijumski profili) i savijajućih (leksan, PVC) materijalarija na koje se nanosi reklamni sadržaj putem PVC folije, stirodur elemenata itd.

Table i putokazi, detaljnije >>

Svetleće reklame/table